НОВИНИ

Park Arpezos-North, Kyrdjali town, Bulgaria - second award
НОВИНИ >>

ЛАНДШАФТ ПРОЕКТ ООД спечели 2-ро място в конкурса за идеен проект за парк "Арпезос-север" и "Бизнес парк" Кърджали

На 24 юли се проведе общественно обсъждане на идейните проекти за изграждане на парк “Арпезос-север” и “Бизнес парк” в Кърджали.На поканата на общинското ръководство се отзоваха общински специалисти,представители на Камарата на архитектите ,инжeнери и два от колективите ,участвали в конкурса.
Жури под председателството на арх.Петя Назърова работи повече от четири дни,за да може обстойно да разгледа всеки един от представените седем проекта.Общата оценка за тях е, че дават много добра визия за бъдещето на града и възможност за развитие на потенциала на централната градска част с обособени паркови зони,зони за отдих и спорт.Водещо при избора на печелившия проект е била идеята за плавното преливане на парк “Арпезос-юг” в парк “Арпезос –север”,дозирането на водните площи ,имайки предвид включването на река Арда в планираното пространство.Като достойнство на проектите се изтъква архитектурната достъпност чрез предлагане на алтернативни варианти за преодоляване на различните нива връзката им с централната градска част и кв.Възрожденци.
По време на общественото обсъждане кметът на община Кърджали инж.Хасан Азис заяви ,че изборът на идеен проект е бил изключително труден,поради силните кандидатури.”Бих казал,че ако Кърджали през следващите години успее да изпълни трите идейни проекта ,които са обвързани в една цялост, парковете “Арпезос-юг”,”Арпезос-север” и “Бизнес парк”, Кърджали ще има най-добрата визия по отношение както на паркоустройството ,така и на градоустройството като цяло.По този начин градът ще придобие истински европейски вид”, коментира още г-н Азис.
След проведеното обществено обсъждане на идейния проект за парк “Арпезос-север” и “Бизнес парк” предстои изработването на технически и работен проект, по които ще се реализира бъдещият крайбрежен парк.

Back
Ландшафт Проект ООД © 2008 All rights reserved