НОВИНИ

"ARCH IDEA"2005 AWARD
НОВИНИ >>

ЛАНДШАФТ ПРОЕКТ ООД съвместно с ПРОАРХ ЕООД, спечелиха специалната награда за обект с обществена значимост на конкурса "АРХИДЕЯ"2005 за обект: "Крайдунавски парк "Белене",с посетителски център"

     Целта на конкурса бе да представи чрез Интернет пространството идеи и реализирани архитектурни проекти, да покаже постиженията и тенденциите в съвременната българска архитектура, да представи ново архитектурно поколение пред инвеститорите, архитектурната общност и строителните предприемачи.
     Конкурсът се реализира с подкрепата на Камарата на архитектите в България, Съюза на архитектите в България, Международната академия по архитектура и Университета по архитектура, строителство и геодезия и се радва на все по-голяма популярност сред архитектите. За това говори нарастването на архитектурните бюра и броят на архитектите и студентите по архитектура, които участват в "Архитектурна идея".В първото издание бяха представени 153 проекта, а в надпреварата миналата година участваха 210 идейни проекта.

     Целта на проекта е крайдунавския парк с Посетителски център да се планира и изгради като важен елемент на Природен парк “Персина”; да се превърне в естествен изходен пункт за посещението на този парк, както и база за развитието на туризма – природопознавателен, риболовен, ловен, спортен. Да се изгради крайречна зона за отдих, като реката и крайдунавският парк станат неразделна част от структурата, зелената система и живота на града.
Проектът представлява крайдунавски парк “Белене” с посетителски център и административна сграда на природен парк “Персина”.

Back
Ландшафт Проект ООД © 2008 All rights reserved