НОВИНИ

ОБРЪЩЕНИЕ КЪМ КОЛЕГИЯТА ОТ ЛАНДШАФТНИ АРХИТЕКТИ
НОВИНИ >>

        Колеги, в условията на задълбочаваща се икономическа криза, и значително намаляване на работата  по специалността, започнаха да се наблюдават изключително негативни тенденции на нерегламентирано понижаване на цените и дъмпинг от агресивни участници в проектантския процес, които често пъти  нарушават Законът за устройство на територията, Законът за камарите, Законът за обществените поръчки и устава на КАБ, предлагайки „безплатно проектиране” в случай че те изграждат обекта. Отново искам да напомня, че в цитираните закони, категорично не се допуска един и същи юридически или физически обект да бъде проектант и изпълнител, тъй като това води до нелоялна конкуренция и конфликт на интереси, които вече са факт.

         Подобни тенденции се наблюдават и при иначе уважавани колеги, които си позволяват да пренебрегнат методиката за определяне на минимални цени, и да предлагат паркоустройствени проекти за 150 лв- цена която краде работата от съвестните колеги проектанти, но същевременно автоматично изключва каквото и да е качество, тъй като с тази цена не могат да си позволят да утидат дори до обекта, а и едвали ще му отделят повече от час, да не говориме за истински проектантски процес с много варианти избистрящи окончателната концепция.

          За съжаление, това е поредният компромис със специалността „Ландшафтна архитектура” и срива тотално имиджа на колегията, пред възложителите, пред колегите архитекти и инженери и най-вече пред цялата общественост, тъй като с такива цени сме обречени от елитарна специалност да се превърнеме в „утайката” на проектантския процес.

          Искам да Ви напомня, че КАМАРАТА НА АРХИТЕКТИТЕ В БЪЛГАРИЯ в която членуваме и ние е организация създадена с цел защита на интересите на участниците в проектантския процес, и като такава тя разполага със средства и органи за противодействие на подобни унизителни прояви. Плащайки членски внос в КАБ ние- проектантите ландшафтни архитекти приемаме устава на камарата и се застраховаме против подобни некоректни прояви, и е още по-жалко когато те се извършват от колеги с пълна проектантска правоспособност. В случай, че не сте запознати, в КАБ има Комисия по дисциплинарно производство, а предвидените наказания за нелоялна конкуренция, дъмпинг и неспазване на устава на КАБ са отнемане на правоспособността и парични глоби. А за хората извън КАБ е редно да напомниме, че неспазвайки закони като ЗУТ и ЗОП, подлежат на съдебно преследване.

         Надявам се тези унизителни издевателства над специалността и колегията да бъдат прекратени в най-скоро време и проектанта-ландшафтен архитект да заеме своето достойно и добре платено място в проектантския процес.

ланд.арх. Веселин Рангелов

предс. на АК „Ж” към РК София

 

Back
Ландшафт Проект ООД © 2008 All rights reserved