НОВИНИ

"АРХИДЕЯ" 2008
НОВИНИ >>

Екипът на Ландшафт Проект ООД спечели награда в националният конкурс на интернет медиа www.stroitelstvo.bg - "АРХИДЕЯ"2008 в категория: Устройствени планове, паркоустройство и запазване на ландшафта, за проект за реконструкция на каменна кариера "Мало Бучино" и превръщането й в крайградски парк за спорт, отдих и развлечения.

Back
Ландшафт Проект ООД © 2008 All rights reserved